Sáu Nhung Coop

Câu chuyện sản phẩm

CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM (Cà phê Sữa dừa)

CÂU CHUYỆN SẢN PHẨMCà phê Sữa dừa           Cà phê rang luôn được xem là nguyên vật liệu được ưa chuộng trong các món uống. Từ...

CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM (Cà phê Ca Cao)

CÂU CHUYỆN SẢN PHẨMCà phê Ca Cao           Hợp tác xã NN,SX&TM Sáu Nhung với các thành viên có thâm niên gắn bó với cây cà...

CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM (Tinh coffee)

CÂU CHUYỆN CÀ PHÊTINH COFFEECây cà phê là một trong những mặt hàng nông sản chủ lực của Tây nguyên nói riêng, và là mặt...

CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM (Cà phê Sầu riêng)

CÂU CHUYỆN SẢN PHẨMCà phê Sầu riêng          Những năm gần đây giá cả cà phê ở Việt Nam chịu ảnh hưởng không nhỏ của nền...